Yıldız Teknik Üniversitesi “Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yarışma, geleceğin meslek insanlarının “kültürel miras ve sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir. Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.

Yarışma şartnamesi ve başvuru için:

“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yıldız Teknopark’tan YTÜ Öğrencilerine Yönelik Yemek Askısı Projesine Destek

Yemek askısı, öğrencilere üniversite döneminde destek olmayı amaçlayan ve ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı ücretsiz yemek sağlamaya yarayan bir sosyal sorumluluk projesi. Peki proje nasıl işliyor?

Restoranlardaki yemek askılarına öğrenciler için bireysel olarak yemek bırakmak mümkün veya kurumsal sponsorluk ile toplu bedel ödeyerek yemek askısı panolarına yemek isimleri asılabiliyor. Tabii ki bunlar fiziksel olarak askıda sallanan yemekler değil. Katılım sağlayan restoranlar görünür bir yere bir pano asıyor ve yemek isimleri bu panoya tutturuluyor. Öğrenciler de üniversite öğrencisi kimlikleri ile YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan birçok restoran ve kafede asılı olan bu panolarda yer alan yemekleri ücretsiz bir şekilde yiyebiliyor. Yıldız Teknopark Yemek Askısı ile özel bir işbirliğine imza atarak projenin kurumsal sponsorlarından biri oldu. Tüm restoranlar için ayrı ayrı projeyi destekleyen Teknopark, aynı zamanda projenin fikir babasına da ev sahipliği yapıyor.

YTÜ öğrencilerine ve ihtiyaç sahiplerine sosyal sorumluluk kapsamında destek olmayı hedefleyen projeye Teknopark firmalarının destekleri ile şimdiden önemli miktarda katılım sağlandı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde pilot olarak başlayan projenin en büyük destekçilerinden biri de YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ oldu. Yıldız Teknopark’ın sponsor olarak desteklediği sosyal sorumluluk projesi için 2020 yılında 1767 askı kullanılırken, 2021 yılında ise bugüne kadar toplam 151 adet askı kullanıldı.

YTÜ Yemekhanelerinde Öğrencilere Yönelik Askıda Yemek Hizmeti

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ’ın en büyük destekçilerinden biri olduğu YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde pilot olarak başlayan sosyal sorumluluk projesi askıda yemek, YTÜ Yemekhanelerinde mobil uygulamalarla yaygınlaştırıldı ve hizmete sunularak, kampüs yaşamda etkin olarak kullanıldı.

Askıdan yemek almak ya da bırakmak için; cep telefonlarına yüklenen SoliPAY mobil uygulamanızı açtıktan sonra menü de yer alan “Yemekhane” butonuna tıklayarak, karşınıza çıkan yemek işlemleri menüsünden “Askıda Yemek” butonu ile işlemleri kolayca yapılmakta olan askıda yemek, öğrenciler tarafından beğeni topladı. Uygulama ile 2020 yılında 1767 askı kullanılırken, 2021 yılında ise bugüne kadar toplam 151 adet askı kullanıldı.

YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021’de 2 fakültemiz daha “Mekanda Erişilebilirlik Ödülü” almaya hak kazandı.

Engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine olduğu kadar sosyal ve kültürel faaliyetlere de erişebilmesini sağlamak üzere gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanmasına yönelik engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmekte olan Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında;

Tüm öğrencilerinin kampüs yaşamına kazandırılması amacıyla; yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için engelli öğrencilerine sunmuş olduğu hizmetlerin, düzenlemelerin ve gerçekleştirdikleri çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021’de 2 fakültemize daha -YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu-“Mekanda Erişebilirlik ‘Turuncu Bayrak’ Ödülü”ne layık görülmüştür.

Üniversitemizin Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağı Üyeliği

Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etmişlerdir.

Deklare edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Hedef insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel ve yaşanabilir bir dünya sunmaktır.

Ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında kritik görevler üstlenen yükseköğretim kurumları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için katkı sağlayan paydaşlardan birisi olarak ta önemli role sahiptir. Diğer taraftan, büyük boyutları ve nüfusları ile adeta küçük bir şehir gibi olan üniversitelerin, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan, paydaşlarına yaşanabilir bir yeşil kampüs sunan ve topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir üniversite olmayı ilke edinmeleri önemlidir.

Bu doğrultuda Üniversitemiz Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağında üye kuruluşlar arasına girmiştir.

http://unsdsn.boun.edu.tr/uyeler/

https://www.unsdsn.org/

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Belgesini Aldık

İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini hedef alıyor. Bu standartlar çerçevesinde üretim yapan ve faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili kuruluşların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul görüyor.

“Akıllı, Yeşil, Engelsiz ve Sürdürülebilir Kampüs” yaklaşımıyla su ve elektrik kullanımından atık yönetimine kadar çevre dostu yönetim politikaları uygulayan Üniversitemiz günümüzün ekolojik sorunları düşünüldüğünde; ISO 14001, çevresel dengenin sağlanması ve çevreye duyarlılığın tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesine katkı sağlayan bir sisteme dahil oldu. ISO 14001 Sertifikası ile bir anlamda üniversitemizin bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini de belgelemiş olduk.

41 Üniversitenin katılım gösterdiği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Ülkemizin kalkınma vizyonu hedefleri doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Sürdürülebilirlik kavramını merkeze olan Yıldız Teknik Üniversitesi “Sürdürülebilirlik” kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele almak adına mühendislikten mimarlığa, iktisadi-idari birimlerden yaşam bilimlerine kadar birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda iş birliği yapmaktadır.

Bu kapsamda,  YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Komisyonunun, Doğa ve çevre sorunlarına sanatın gücünü kullanarak dikkat çekmek, çevresel açıdan kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde, geleceğin meslek insanlarının çevre konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak amacıyla düzenlediği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması”  sonuçlandı. 10 adet eserin ödül almaya hak kazandığı yarışmada ayrıca katılan her eser için fidan dikilecek.

Topluma duyarlı ve toplumsal farkındalık seviyesi yüksek bireyler yetiştirmeyi görev edinen Yıldız Teknik Üniversitesi, “Doğa ve Çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış açısı sunmayı hedefleyen bu  yarışma ile mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığını da göstermektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde önemli bir yer tutan farkındalık çalışmalarının yaygınlaşması ve amacına ulaşması noktasında kritik bir öneme sahip olan öğrenci faaliyetleri Farkındalık ve sürdürülebilirlik bağlamında önemli bir görev üstlenmektedir.

166 eser arasından oluşturulan seçki Tarihi Hamam’da sergilenmeye devam edecek.

Sergiyi çevrimiçi gezmek için : https://bit.ly/3uP3TLZ

YTÜ, UI GreenMetric 2020’de “Dünyanın en sürdürülebilir 244’üncü kampüsü” oldu.

YTÜ, Sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 244’üncülüğe yükselmiştir.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek amacıyla 2010 yılında kurulan GreenMetric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendirmektedir. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapmaktadır.

UI GreenMetrick Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2020 yılı sonuçlarına göre, YTÜ bir yılda 19 basamak yükselerek 244. olarak en seçkin üniversiteler arasındaki yerini almıştır.

Geçen sene 780 üniversite arasından dünyada 263. olan YTÜ, daha çevreci, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedefiyle hız kesmeden devam ettirdiği çalışmalarıyla, 2019 yılı toplam puanını 5675’den 6425’e çıkarırken, Atık kategorisinde 800’den 1050’ye, Ulaşım kategorisinde 1250’den 1525’e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1050’den 1275’e yükseltmıştır.

Altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim alanındaki çalışmalara kadar YTÜ mensuplarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsenerek tüm kampüs sakinleri için mutlu ve huzurlu bir çevreyi mümkün kılmak, insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak hedeflenmiştir.

2020 YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Raporu

Değişen dünya koşulları karşısında, Yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik, inovasyon ve liderlik konuları önemli rol oynamaktadır. Bu rapor, Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanına yönelik çalışmalarının 2020 yılı anlık görüntüsüdür. Söz konusu Rapor, mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığımızı göstermektedir. Önümüzdeki süreçlerde bu alanda daha da fazla ilerleme kaydetmek için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de son derece farkındayız.

Yıldız Teknik Üniversitesi iklim değişikliğinin ve çevresel sürdürülebilirliğin gelecekte çiddi bir tehdit olacağı düşüncesiyle geleceğe yönelik sorumlulukların bir parçası olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Göreve başladığımız andan itibaren Üniversitemiz için Sürdürülebilirliğin, Araştırma-İnovasyon ve Ticarileşme faaliyetlerinin de kilit rol oynadığını düşünerek bu alanda yapılan çalışmalara hız verdik. Hedefimiz, kampüs alanlarımızda düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobilitiye yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları değerlendirmek, dünya standartlarında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirmek için planlamalar yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, kampüsümüz, ülkemiz ve tüm dünya için sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Gelecek nesiller için bu yükümlülükleri yerine getirmek ortak amacımız ve ortak taahhüdümüz olmalıdır. Toplumun her üyesinin bu çabada oynayacağı bir rol vardır. Buradan hareketle, küresel zorluklara yönelik çözümler geliştirirken disiplinler arası iş birliği yaparak yeni fikirler üretmeye ve heyecan verici yenilikleri teşvik etmeye devam etmeliyiz.

Üniversitemiz inovasyon ve ticarileşme çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hidrojen enerjisi gibi sistemlerde inovatif çözümler üretmek için çalışmalarına devam etmekte ve bu alanda dünyada öncü nitelikte faaliyetler göstermektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliği üzerindeki insan etkilerini araştırmaya ve politika geliştirmeye katkı sağlayarak sosyal projeler geliştirmeye katkı sağlıyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlama yolunda ilerlemeler kaydediyoruz. Bu anlamda üniversitemizin mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama, iklim bilimi, iktisat, işletme, halk sağlığı, politika geliştirme, tasarım ve iş alanlarındaki eğitim ve araştırma altyapısı, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilerlemeyi hızlandırmak için eşsiz bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca, daha sürdürülebilir bir kampüse giden kurumsal bir yolu modellemeye de kararlıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Planı, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kritik ve gerekli bir adımdır. Bu Planın geliştirilmesine liderlik ettikleri için Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu ve komisyon üyesi hocalarımıza derin takdirlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, Planın oluşturulmasına katkıda bulunan idari personele, öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Üniversitemizin sürdürülebilirlik projelerini kampus.yildiz.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kısa süre içerisinde sağladığımız ilerlemeden memnun olmakla birlikte sürdürülebilir bir üniversite olma yolculuğumuzda halen birçok zorluğumuz olduğunu da biliyorum. Umarım bu ilham verici rapor hepimizi güvenli, sürdürülebilir bir geleceğin veya toplumun inşasına nasıl katkıda bulunabileceğimizi yeniden düşünmeye teşvik eder.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

Rektör