Artan nüfus ve taleplerin en önemli  çıktısı olan çevre kirliliği ve kaynak yetersizliği, entegre atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesindeki en önemli rolleri oluşturan iki etmendir. Bu farkındalıkla yola çıkılan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılabilmesi için Ar-Ge çalışmaları ile de desteklenen pek çok adım atılmaktadır.

Ülkemizde israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynakta ayrıştırılması çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık uygulamasında da bahsedildiği gibi, oluşan atıkların etkin yönetimi için atık oluşumunu azaltma ve kaynağında ayırma başta olmak üzere birçok strateji oluşturulmuştur. Oluşturulan stratejiler gerek Yıldız Teknik Üniversitesi’nin konularında uzman akademik kadrosundan yardım alınarak, gerekse belediye ve özel kurumlarda çalışan mezun ve öğrenciler ile fikir alış verişi yapılarak sürekli iyileştirilmekte ve beslenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi ayrıca, 2018 yılından beridir Sıfır Atık projesinin bir parçasıdır.

Atık azaltımı hedefi ile, üniversitemiz tüm resmi yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirmeye başlanmıştır. Üniversitede tüm evrak imzalama ve evrak işleyişlerinin EBYS üzerinden yürütülmesi ile hem kırtasiye maliyetlerinden ve atık oluşumundan tasarruf edilmekte, hem de yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi kampüslerinde öğrenci, personel ve misafirlerin atıkları etkin ve basit bir şekilde ayrıştırabilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış atık kapları, özel amaçlı konteynerler, geçici atık depolama alanı mevcuttur.  Oluşturulan kaynağında ayırma sistemi kapsamında, fakülte ve yaşam alanlarının koridorlarına yerleştirilen konteynerler sayesinde geri dönüştürülebilir kağıt, metal, cam, pil gibi atıkların birbirleri ile kontamine olmadan ayrıştırılabilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca, tıbbi atık, kontamine atık, kimyasal atık gibi insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan atıklar, sızdırmaz kaplarda belediyenin ilgili kurumlarınca bertarafı sağlanana kadar saklanmaktadır.