Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin öncelikleri arasında öğrencilerimizin sürdürülebilirlik alanındaki sorunlara inovatif çözümler bulmaları ve Dünya’da iz bırakacak çalışmalara öncülük etmeleri gelmektedir. Üniversitemizde, öğrencilerimize lisans derecesinden doktora derecesine kadar sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, atık yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve buna benzer birçok alanda geniş bir ders portföyü sunulmaktadır. Üniversitemizde 2018-2019 akademik yılında çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili Lisans düzeyinde 134, Lisansüstü düzeyde ise 72 ders verilmektedir. Odak noktası sürdürülebilirlik ve çevre olan lisans dersleri, Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler gibi çeşitli fakültelerimiz tarafından sunulmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik alanında disiplinler arası lisansüstü düzeyde farklı bölümler tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Üniversitemizde çeşitli disiplinlerden öğretim üyelerimiz çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl 100’ün üzerinde bilimsel yayın yapmakta ve bunun yanı sıra disiplinler arası projeler gerçekleştirmektedirler. Bilimsel projeler kapsamında sürdürülebilirlik alanında 3.000.000 TL’nin üzerinde araştırma geliri elde edilmiştir. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik farkındalığı konusunda Üniversitemiz 12 kulüp faaliyet göstermektedir. Üniversitemiz Çevre Kulübü her yıl ‘’Yeşil Sektör’’ başlığı ile sektörün devlerinden çevreci yaklaşımlar anlayışını temel alarak sürdürülebilir çevre temalı bir konferans düzenlemektedir. Bunun yanı sıra YTÜ Çevre Kulübü her yıl ayrıca çevre şenliği düzenlemekte ve bu etkinlik tüm disiplinlerden ve akademik dönemlerden çok sayıda öğrencinin ilgisini çekmiştedir. Bunun yanı sıra, Hayvan Hakları, Sosyal Sorumluluk, Ekonomi ve Çevre Kulüplerinin iş birliği ile başlatılan “Yıldız Dönüşüyor” projesi çerçevesinde atık yemek, plastik ve kâğıt toplaması yapılmaktadır. Hayvanların sağlığı açısından uygun olan atık yemekler toplanarak Davutpaşa Kampüsü’ndeki köpeklere verilmekte, bununla birlikte toplanan atık plastik şişeler ve kâğıt atıklar geri dönüştürülmek üzere her gün Esenler Belediyesi atık aracı tarafından Üniversite’den alınmaktadır. Yıldız Dönüşüyor projesi kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1.5 tona yakın atık geri dönüştürülmüştür. Ayrıca, diğer öğrenci kulüplerimiz de enerji verimliliği, gıda güvenliği, yenilebilir enerji vb. alanlarda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca Alternatif Enerji Sistemleri Kulübü öğrencilerimiz Hydromobil ve Elektromobil olmak üzere 2 farklı araba geliştirmiş ve farklı yarışmalarda ödüller almışlardır. Öğrenci kulüplerimizin bu tür etkinlik ve organizasyonları kampüslerimizde sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması konusunda büyük rol oynamaktadır.