Dünya nüfusu ile orantılı olarak artan enerji ihtiyacı, hala büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak fosil kaynakların kullanımından kaynaklanan çevresel kirlilik ve fosil kaynakların tükenme noktasına gelmesi, yeni ve temiz enerji kaynakları arayışına yol açmıştır. Tüm dünyanın yöneldiği bu felsefeye, üniversitemiz de akademik ve idari çalışmalarıyla destek olmaktadır.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversitemiz binalarında, bina tasarımları enerji tüketimini minimize edecek şekilde tasarlanmış; elektrik tüketen aletlerin kullanımının gerekli olduğu noktalarda ise enerji tasarruflu aletlerin kullanımı tercih edilmiştir. Tüm kampüste enerji tüketimi takibi yapılmakta ve yenileme, bakım gibi çalışmalar sırasında elektronik aletler enerji tüketimi daha az olan yeni nesil ekipmanlarla yenilenmektedir. Buna en temel örnek, binaların gün ışığından maksimum seviyede faydalanmak için tasarlanmış doğal aydınlatma pencereleri gösterilebilir. Karanlık saatlerde kullanılmak üzere, kampüs genelindeki tüm binalarda LED aydınlatmaların kullanımı desteklenmektedir. Aynı zamanda pek çok binada otomatik kapılar ve otomatik aydınlatma sistemleri gibi akıllı sistemlerle enerji tüketimi minimuma indirilmektedir. Benzer bir durum, havalandırma sistemleri için de söz konusudur. Bina tasarımları sayesinde hava akışı sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmekte ancak ısı kontrolü ve havalandırmanın doğal yollarla gerçekleşmesinin yetersiz kaldığı noktalarda enerji verimliliği yüksek “inverter” teknolojili iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Laboratuvar, fakülte mutfakları gibi alanlarda kullanılan soğutucu gibi cihazların “A sınıfı” sertifikasına sahip enerji tasarruflu cihazlar olmasına özen gösterilmektedir. Kampüste en sık kullanılan elektronik aletlerden olan bilgisayar ve yazıcılar da, bir enerji tasarrufu standardı olan ve ürünün öngörüldüğünden %20-30 arasında daha az enerji tükettiğini gösteren Energy-Star belgesine sahiptir.

Enerji tüketiminin minimize edilmesinde ve binaların güvenliğini sağlamadaki en önemli hususlardan bir diğeri ise akıllı bina uygulamalarıdır. Kampüsümüzdeki tüm binalar ile bahçe alanları kameralar ile takip altındadır. Bu sayede hırsızlık, yangın gibi sorunlara anında müdahale edilebilmektedir. Tüm binalarda bulunan yangın alarmları ile İş Sağlığı ve Güvenliği standartları kapsamında hazırlanmış yönlendirme tabelaları sayesinde, afet anında minimum hasar ile tahliye hedeflenmektedir. Elektrik tüketiminin anlık takibini yapabilmek üzere sayaçlar, elektrik kaçaklarının önüne geçebilmek ve elektrik kaçağı olması durumunda kendi kendini devre dışı bırakabilecek sigorta sistemleri, kampüsümüzdeki elektrik altyapısının temel iki ögesidir.

Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Sürdürülebilir Kampüs olma yolunda atılan bir diğer adım ise, 2021 yılında işletime alınması hedeflenen “Davutpaşa Kampüsü Güneş Paneli Projesi”dir. Bu projede, güneş panelleri ile kampüste kullanılacak olan elektriğin önemli bir kısmının kampüs içi kaynaklardan karşılanması hedeflenmektedir.

Hakan ARiS