Sorumlu tüketimin ve faaliyetlerin yıldızı olan Yıldız Teknik Üniversitesi satın alma, yapım, hizmet alımı gibi tedarik süreçlerini doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde yerine getirmektedir.
Benimsediği sıfır atık yönetimi politikası ile YTÜ her türlü uygulamasını atığın oluşmasını önleyecek, ekonomik döngüsünün içerisinde kalacak, oluşan atıkları azaltacak ve ürünleri yeniden kullanabilecek şekilde yürütmektedir.