YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Çalışmaları sonucunda elde edilen veriler yürütücülüğünü Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nur Cemelelioğlu’nun yaptığı Editorial tasarım dersi öğrencileri tarafından infografik, veri görselleştirme ve sosyal medyaya yönelik içerik tasarımları oluşturmak için kullanılmıştır.

Akıllı, yeşil, engelsiz ve sürdürebililir bir kampüs için;

  1. Atık Yönetimi
  2. Su Yönetimi
  3. Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi
  4. İklim Değişikliği ve Emisyon Azaltımı
  5. Uluslararası Sıralamalar

başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen tasarımlarda okuyuculara bilgilendirici, anlaşılır ve estetik bir iletim sağlamak amaçlanmıştır.