41 Üniversitenin katılım gösterdiği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Ülkemizin kalkınma vizyonu hedefleri doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Sürdürülebilirlik kavramını merkeze olan Yıldız Teknik Üniversitesi “Sürdürülebilirlik” kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele almak adına mühendislikten mimarlığa, iktisadi-idari birimlerden yaşam bilimlerine kadar birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda iş birliği yapmaktadır.

Bu kapsamda,  YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Komisyonunun, Doğa ve çevre sorunlarına sanatın gücünü kullanarak dikkat çekmek, çevresel açıdan kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde, geleceğin meslek insanlarının çevre konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak amacıyla düzenlediği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması”  sonuçlandı. 10 adet eserin ödül almaya hak kazandığı yarışmada ayrıca katılan her eser için fidan dikilecek.

Topluma duyarlı ve toplumsal farkındalık seviyesi yüksek bireyler yetiştirmeyi görev edinen Yıldız Teknik Üniversitesi, “Doğa ve Çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış açısı sunmayı hedefleyen bu  yarışma ile mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığını da göstermektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde önemli bir yer tutan farkındalık çalışmalarının yaygınlaşması ve amacına ulaşması noktasında kritik bir öneme sahip olan öğrenci faaliyetleri Farkındalık ve sürdürülebilirlik bağlamında önemli bir görev üstlenmektedir.

166 eser arasından oluşturulan seçki Tarihi Hamam’da sergilenmeye devam edecek.

Sergiyi çevrimiçi gezmek için : https://bit.ly/3uP3TLZ

YTÜ, UI GreenMetric 2020’de “Dünyanın en sürdürülebilir 244’üncü kampüsü” oldu.

YTÜ, Sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 244’üncülüğe yükselmiştir.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek amacıyla 2010 yılında kurulan GreenMetric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendirmektedir. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapmaktadır.

UI GreenMetrick Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2020 yılı sonuçlarına göre, YTÜ bir yılda 19 basamak yükselerek 244. olarak en seçkin üniversiteler arasındaki yerini almıştır.

Geçen sene 780 üniversite arasından dünyada 263. olan YTÜ, daha çevreci, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedefiyle hız kesmeden devam ettirdiği çalışmalarıyla, 2019 yılı toplam puanını 5675’den 6425’e çıkarırken, Atık kategorisinde 800’den 1050’ye, Ulaşım kategorisinde 1250’den 1525’e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1050’den 1275’e yükseltmıştır.

Altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim alanındaki çalışmalara kadar YTÜ mensuplarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsenerek tüm kampüs sakinleri için mutlu ve huzurlu bir çevreyi mümkün kılmak, insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak hedeflenmiştir.

2020 YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Raporu

Değişen dünya koşulları karşısında, Yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik, inovasyon ve liderlik konuları önemli rol oynamaktadır. Bu rapor, Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanına yönelik çalışmalarının 2020 yılı anlık görüntüsüdür. Söz konusu Rapor, mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığımızı göstermektedir. Önümüzdeki süreçlerde bu alanda daha da fazla ilerleme kaydetmek için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de son derece farkındayız.

Yıldız Teknik Üniversitesi iklim değişikliğinin ve çevresel sürdürülebilirliğin gelecekte çiddi bir tehdit olacağı düşüncesiyle geleceğe yönelik sorumlulukların bir parçası olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Göreve başladığımız andan itibaren Üniversitemiz için Sürdürülebilirliğin, Araştırma-İnovasyon ve Ticarileşme faaliyetlerinin de kilit rol oynadığını düşünerek bu alanda yapılan çalışmalara hız verdik. Hedefimiz, kampüs alanlarımızda düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobilitiye yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları değerlendirmek, dünya standartlarında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirmek için planlamalar yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, kampüsümüz, ülkemiz ve tüm dünya için sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Gelecek nesiller için bu yükümlülükleri yerine getirmek ortak amacımız ve ortak taahhüdümüz olmalıdır. Toplumun her üyesinin bu çabada oynayacağı bir rol vardır. Buradan hareketle, küresel zorluklara yönelik çözümler geliştirirken disiplinler arası iş birliği yaparak yeni fikirler üretmeye ve heyecan verici yenilikleri teşvik etmeye devam etmeliyiz.

Üniversitemiz inovasyon ve ticarileşme çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hidrojen enerjisi gibi sistemlerde inovatif çözümler üretmek için çalışmalarına devam etmekte ve bu alanda dünyada öncü nitelikte faaliyetler göstermektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliği üzerindeki insan etkilerini araştırmaya ve politika geliştirmeye katkı sağlayarak sosyal projeler geliştirmeye katkı sağlıyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlama yolunda ilerlemeler kaydediyoruz. Bu anlamda üniversitemizin mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama, iklim bilimi, iktisat, işletme, halk sağlığı, politika geliştirme, tasarım ve iş alanlarındaki eğitim ve araştırma altyapısı, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilerlemeyi hızlandırmak için eşsiz bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca, daha sürdürülebilir bir kampüse giden kurumsal bir yolu modellemeye de kararlıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Planı, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kritik ve gerekli bir adımdır. Bu Planın geliştirilmesine liderlik ettikleri için Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu ve komisyon üyesi hocalarımıza derin takdirlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, Planın oluşturulmasına katkıda bulunan idari personele, öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Üniversitemizin sürdürülebilirlik projelerini kampus.yildiz.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kısa süre içerisinde sağladığımız ilerlemeden memnun olmakla birlikte sürdürülebilir bir üniversite olma yolculuğumuzda halen birçok zorluğumuz olduğunu da biliyorum. Umarım bu ilham verici rapor hepimizi güvenli, sürdürülebilir bir geleceğin veya toplumun inşasına nasıl katkıda bulunabileceğimizi yeniden düşünmeye teşvik eder.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

Rektör

YTÜ İnşaat Fakültesi YÖK 2020 Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)Ödülü sahibi

YÖK tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında;

Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak amacıyla gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitede engelsiz bir ekosistemin oluşturulması kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Üniversitemiz İnşaat Fakültesi “YÖK 2020 Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Ödülü”ne layık görülmüştür.

Engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar sadece fiziki erişilebilirliği değil aynı zamanda engelli öğrencilerimizin doğrudan katkı sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel faaliyetleri ve eğitime erişilebilirlikte yapılan çalışmaları da içermektedir.

#ArgedeLiderYtu TEKNOFEST’TE DE LİDER!

#ArgedeLiderYtu TEKNOFEST’TE DE LİDER!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin pek çok bakanlık, başkanlık, kurum ve üniversitelerinin destekleriyle 2017 yılından beridir düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST; bu yıl da Gaziantep’te geçekleşmiş ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden katılan ekiplerin büyük uğraşlar sonucu ortaya çıkardıkları çalışmaları sergileme ve birbirleri ile yarışma imkanı sunmuştur.

Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan 361 öğrencinin oluşturduğu 110 takım Teknofest’eki bu yarışa katıldı.

Teknofest’te İnsanlık Yararına Sağlık ve İlk Yardım Üniversite ve Üst Seviye, Tarım Teknolojileri, Elektrikli Araç Yarışlarında Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde birincilik kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin takımları, YTÜ’lü mühendislerin ve mühendis adaylarının yerli imkanlarla imza atabilecekleri başarıları ile bir kez daha göstermişlerdir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, finale bünyesindeki takımların 35’ini taşıyarak, tüm üniversiteler arasında en yüksek sayıda finalist takım sayısına ulaşan üniversite olmakla kalmamış, aynı zamanda 10 derece ile en yüksek sayıda derece alan üniversite olma başarısına da ulaşmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi takımları ayrıca, bu yıl ilk kez verilen ve her bir yarışma kategorisinde “En İyi Sunum”, “En Özgün Tasarım”, “En İyi Takım Ruhu”nu sergileyen takımlara sunulan ödüllerden 2’sini almayı başarmıştır.

Kanatlarını bilginin türbülansına doğru açmaya devam edecek olan tüm Yıldız Teknik Üniversitesi takımlarını kutlar, başarılarının devamının artan bir ivme ile devam etmesini dileriz.

Kampüs Sakinleri Bitkileri Karekod İle Tanıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nin zengin biyoçeşitliliğini korumaya yönelik bitkilerin öz nitelik bilgilerini içeren kapsamlı bir veri tabanı projesi hazırlanmaktadır. YTÜ Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AŞUAR) tarafından yürütülen projede bitkileri tanımımıza yardımcı olan kare kod yazılım uygulaması hazırlanmaktadır. Kampüs sakinleri kare kodları okutarak bitki künyelerine ulaşacak ve detaylı bilgi edinebilecektir.

Bitki veri tabanı oluşturma sürecini yürüten Prof. Dr. Mustafa Var bu proje için: Üniversitemizin ‘‘Yeşil Kampüs’’ yaklaşımını destekleyen bu projenin amacı; bitkiler hakkında merak uyandırmak, tanıtımını yapmak ve farkındalığın artırılmasıdır. Bitki çeşitliliği açısından çok fazla doğal ve egzotik taksonları barındıran kampüsümüzde bitkilerin isimleri, yetişme koşulları, anavatanı ve estetik özelliklerini içeren veri tabanı ile başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik-idari personelimiz ve yerleşkemizde bulunanlar diğer sakinler biyolojik değerlerimiz daha iyi tanınacaktır’’.

Öncelikle Davutpaşa yerleşkesindeki bitkiler için uygulanacak bu çalışma, Yıldız yerleşkesinde bitkiler ile de devam edecektir. Ayrıca kampüs içerisindeki tarihi yapılar ve binalar için de kare kodlu bilgi panoları yerleştirilecek ve böylece yapıların merak edilen  özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinilebilecektir.

YTÜ “Sıfır Atık Belgesi” Sahibi Oldu

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasının ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” kavramı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de gündemindedir. Bu sayede kaynak kullanım verimliliğin artırılması, çevresel kirliliğin ve kirlilik kaynaklı oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi, döngüsel ekonomiye dahil edilen ürünlerden ekonomik kazanç sağlanarak toplam maliyetin azaltılması sağlanabilmektedir [1].

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık çalışmaları kapsamında da; belediyeler, AVM’ler, hastaneler, işyerleri, kuruluşlar, marinalar, okullar, oteller, restoranlar, siteler, terminaller ve üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar “Sıfır Atık” sistemi kurulumu için teşvik edici ve yol gösterici pek çok materyal oluşturulmuştur [2].

Sürdürülebilir kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, halihazırda üniversitemiz kampüsü sınırları içinde farklı pek çok faaliyetle özdeşleşmiş olarak yürütülmektedir. Kampüste oluşan tıbbi atık, atık yağ, geri dönüştürülebilir atık, organik atık gibi farklı kategorilerde sınıflandırılan atıklar, kategorilerine göre ayrı depolanmakta ve her birinin yönetimi bulundukları sınıfın yönetmeliklerince yönetilmektedir. Bu atık yönetim modeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru neticesinde, bakanlık tarafından gerekli incelemeler yürütülmüş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü’nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak İstanbul’da “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

[1]  [2]

Sıfır Atık Belgemiz