41 Üniversitenin katılım gösterdiği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Ülkemizin kalkınma vizyonu hedefleri doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Sürdürülebilirlik kavramını merkeze olan Yıldız Teknik Üniversitesi “Sürdürülebilirlik” kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele almak adına mühendislikten mimarlığa, iktisadi-idari birimlerden yaşam bilimlerine kadar birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda iş birliği yapmaktadır.

Bu kapsamda,  YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Komisyonunun, Doğa ve çevre sorunlarına sanatın gücünü kullanarak dikkat çekmek, çevresel açıdan kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde, geleceğin meslek insanlarının çevre konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak amacıyla düzenlediği “Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması”  sonuçlandı. 10 adet eserin ödül almaya hak kazandığı yarışmada ayrıca katılan her eser için fidan dikilecek.

Topluma duyarlı ve toplumsal farkındalık seviyesi yüksek bireyler yetiştirmeyi görev edinen Yıldız Teknik Üniversitesi, “Doğa ve Çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış açısı sunmayı hedefleyen bu  yarışma ile mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığını da göstermektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde önemli bir yer tutan farkındalık çalışmalarının yaygınlaşması ve amacına ulaşması noktasında kritik bir öneme sahip olan öğrenci faaliyetleri Farkındalık ve sürdürülebilirlik bağlamında önemli bir görev üstlenmektedir.

166 eser arasından oluşturulan seçki Tarihi Hamam’da sergilenmeye devam edecek.

Sergiyi çevrimiçi gezmek için : https://bit.ly/3uP3TLZ