Yıldız Teknik Üniversitesi

Akıllı, Yeşil Kampüsümüz

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Aşağıda sıralanan ve 17 Başlık altında toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının sembollerini tıklayarak üniversitemiz araştırmacılarının ilgili kapsamda gerçekleştirdikleri faaliyetlere erişebilirsiniz.

Çalışmalarımız

Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etmişlerdir.

Deklare edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Hedef insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel ve yaşanabilir bir dünya sunmaktır.

Ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında kritik görevler üstlenen yükseköğretim kurumları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için katkı sağlayan paydaşlardan birisi olarak ta önemli role sahiptir. Diğer taraftan, büyük boyutları ve nüfusları ile adeta küçük bir şehir gibi olan üniversitelerin, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan, paydaşlarına yaşanabilir bir yeşil kampüs sunan ve topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir üniversite olmayı ilke edinmeleri önemlidir.

AVESIS “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” modülü araştırmacıların BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirdiği yayın, proje, tez ve benzeri faaliyetlerin uluslararası düzeyde görünür olmasını sağlayarak bu hedeflere yaptıkları katkıların etki düzeyinin artırılmasını desteklemektedir.

Haberler

İletişim