YTÜ Davutpaşa yerleşkesi eşsiz tarihi ve doğal varlıkları ile diğer alanlardan ayrılarak mekânsal bir kimlik oluşturmaktadır.  Kampüse ait bu kollektif belleğin korunması, kampüs çevresinin iyileştirilmesi ile kampüs sakinlerinin ve çevresinin refahının artırılması hedeflenmektedir. Yeşil kampüs yaklaşımı ile bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirme, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, afet yönetimi, kendine yetebilen enerji sistemi, atık yönetimi, suyun korunumu ile ekolojik farkındalık yaratarak sürdürülebilir kampüs özelliğini taşımaktadır.

Kampüsteki su yönetiminde suyun doğal döngüsünün devam ettirilmesi için geçirimli yüzey alanları genişletilmiş, drenaj iyileştirilmiş ve yeşil alan miktarı artırılmıştır. Geçirimli kaldırım yüzeyleri, yürüme yolları ve ızgara sistemleri ile sert yüzeylerdeki su akışı engellenmektedir. Sert yüzeylerin azaltılması ile sert yüzeylerden kirlenerek akan ve kaynağı belli olmayan kirlilik olarak tanımlanan kirlenmenin önüne geçilmektedir. Yağmur suyunun geçirimli yüzey aracılığı ile doğal döngüsünün devam ettirilmesi ile suyun kanalizasyon sistemiyle barajlara gönderilerek arıtma işlemi için kullanılan enerji ve maliyetten tasarruf edilmektedir.