Yıldız Teknik Üniversitesi kampüslerinde;

  • Biyolojik göletler ile doğadaki dengeyi bozmadan kendi kendini temizleyen, yenileyen, içindeki aquatik flora ve fauna ile kimyasal arıtma ve ilaçlara gerek kalmadan sürekliliği sağlanan doğal ortamlar sunulmakta;
  • Etkili, verimli ve kapsayıcı su yönetimi ile öğrenci, çalışan ve paydaşlarının temiz suya sürdürülebilir erişimi sağlanmakta;
  • Suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımını arttırılarak su kaynaklarının etkin ve verimli tüketilmesine katkı sağlanmakta,
  • Su ekosistemleri korunmaktadır.