2020 YTÜ Sürdürülebilir Kampüs Raporu

Değişen dünya koşulları karşısında, Yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik, inovasyon ve liderlik konuları önemli rol oynamaktadır. Bu rapor, Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanına yönelik çalışmalarının 2020 yılı anlık görüntüsüdür. Söz konusu Rapor, mevcut öğrencilerin ve çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye aynı zamanda gelecek nesiller için sağlıklı yaşam beklentilerini geliştirmeye olan bağlılığımızı göstermektedir. Önümüzdeki süreçlerde bu alanda daha da fazla ilerleme kaydetmek için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de son derece farkındayız.

Yıldız Teknik Üniversitesi iklim değişikliğinin ve çevresel sürdürülebilirliğin gelecekte çiddi bir tehdit olacağı düşüncesiyle geleceğe yönelik sorumlulukların bir parçası olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Göreve başladığımız andan itibaren Üniversitemiz için Sürdürülebilirliğin, Araştırma-İnovasyon ve Ticarileşme faaliyetlerinin de kilit rol oynadığını düşünerek bu alanda yapılan çalışmalara hız verdik. Hedefimiz, kampüs alanlarımızda düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobilitiye yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları değerlendirmek, dünya standartlarında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirmek için planlamalar yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, kampüsümüz, ülkemiz ve tüm dünya için sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Gelecek nesiller için bu yükümlülükleri yerine getirmek ortak amacımız ve ortak taahhüdümüz olmalıdır. Toplumun her üyesinin bu çabada oynayacağı bir rol vardır. Buradan hareketle, küresel zorluklara yönelik çözümler geliştirirken disiplinler arası iş birliği yaparak yeni fikirler üretmeye ve heyecan verici yenilikleri teşvik etmeye devam etmeliyiz.

Üniversitemiz inovasyon ve ticarileşme çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hidrojen enerjisi gibi sistemlerde inovatif çözümler üretmek için çalışmalarına devam etmekte ve bu alanda dünyada öncü nitelikte faaliyetler göstermektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliği üzerindeki insan etkilerini araştırmaya ve politika geliştirmeye katkı sağlayarak sosyal projeler geliştirmeye katkı sağlıyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlama yolunda ilerlemeler kaydediyoruz. Bu anlamda üniversitemizin mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama, iklim bilimi, iktisat, işletme, halk sağlığı, politika geliştirme, tasarım ve iş alanlarındaki eğitim ve araştırma altyapısı, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilerlemeyi hızlandırmak için eşsiz bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca, daha sürdürülebilir bir kampüse giden kurumsal bir yolu modellemeye de kararlıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Planı, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kritik ve gerekli bir adımdır. Bu Planın geliştirilmesine liderlik ettikleri için Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu ve komisyon üyesi hocalarımıza derin takdirlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, Planın oluşturulmasına katkıda bulunan idari personele, öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Üniversitemizin sürdürülebilirlik projelerini kampus.yildiz.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kısa süre içerisinde sağladığımız ilerlemeden memnun olmakla birlikte sürdürülebilir bir üniversite olma yolculuğumuzda halen birçok zorluğumuz olduğunu da biliyorum. Umarım bu ilham verici rapor hepimizi güvenli, sürdürülebilir bir geleceğin veya toplumun inşasına nasıl katkıda bulunabileceğimizi yeniden düşünmeye teşvik eder.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

Rektör