Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yaptığınız özverili çalışmalarınız ve katkılarınız üniversitemiz için büyük önem taşıyor.

Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, toplumlar ve kurumlar için hayati bir öneme sahip olmuştur. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz ve bu süreçte üniversitemiz, siz değerli komisyon üyelerinin çabaları ve fikirleriyle büyük bir ilerleme kaydetmektedir.

Sizlerin liderliğinde ve özverili çalışmalarınızla, çevre dostu uygulamalardan toplumun sosyal refahını artırmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Üniversitemiz, bu süreçte çevreye duyarlılık, enerji verimliliği, eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal katılımın teşvik edilmesi ve daha birçok alanda örnek bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.
Komisyonunuzun çalışmaları, sadece üniversitemizde değil, aynı zamanda toplumda ve dünya genelinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Öğrencilerimiz, personelimiz ve çevremizdeki insanlar üzerinde farkındalık yaratma konusunda gösterdiğiniz çaba ve başarılar takdire şayandır.

Bu süreçte emeği geçen her bir komisyon üyesine teşekkür ederim. Sizlerin liderliğindeki bu önemli çaba ve işbirliği, üniversitemizi geleceğe taşırken sürdürülebilirlik alanında da öncü bir konuma getirecektir.

Yol haritamızı belirlerken, uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda gösterdiğiniz azim ve kararlılık takdire şayan. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, elde ettiğimiz her başarı üniversitemiz adına bir gurur kaynağı olacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları için çaba gösteren bu değerli komisyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hep birlikte, daha güzel bir gelecek için el ele vererek, başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğimizden hiç şüphem yok.

Tekrar teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz

 

Sürdürülebilirlik Komisyonu

İlgili komisyon, sürdürülebilir kalkınma politikaları ışığında üniversite ekosistemi içindeki faaliyetlere yön vermekte ve mevcut uygulamaları sürekli gözden geçirerek iyileştirmeler ve revizyonlara gitmekte ve bu anlamda hem üniversite içinde etki edecek proje, uygulama ve politikalar geliştirmekte hem de topluma etki edebilecek unsurları gözden geçirerek aynı ölçüde sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra araştırma projelerinin yaygınlaştırılmasına öncülük etmektedir.

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Abdullah TEKİN

Ahmet Yüksel KARAHAN

Banu ZİLELİ

Dilek İLHAN FINDIKOĞLU

Fatma Zehra ŞÜKÜR

Mustafa AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Nur CEMELELİOĞLU

Şeyma SARIARMAĞAN

Tülay TOZAR DOKTU

 

Etik İlkeleri Komisyonu

İlgili komisyon üniversite içinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak ve eğitim-öğretim, yönetim, hizmet faaliyetlerinde, birimler ve bireyler arası ilişkilerde, etik ilkelere uyulmasını sağlama konusunda öncülük etmektedir.

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN

Prof. Dr. Ayrin ERSÖZ

Prof. Dr. Halit KESKİN

Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK

Prof. Dr. Muhammet ARICI

Prof. Dr. Nabi YÜZER

Prof. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL

 

Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu

İlgili komisyon ve komite, fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadelenin sağlanması temelinde Üniversite personeli, öğrencileri ve ilgili paydaşlara farkındalık ve duyarlılık kazandırmak amacıyla yapılacak düzenleme ve faaliyetlere öncülük etmektedir.

Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU

Dr. Hülya YÜREKLİ

Doç. Dr. Onur KÜÇÜKYILDIRIM

Murat ANILIRCAN

Gökçe DURMAZ

Arş. Gör. Tuğba ÖZBEK

Yunus Emre ÖZEL

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi

Dr. Ayten SEMERCİ

Doç. Dr. Emre ER

Prof. Dr. Meral UZUNÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR

Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU

Dr. Hülya YÜREKLİ

Doç. Dr. Onur KÜÇÜKYILDIRIM

Gökçe DURMAZ

Berk ÖZÇINAR

Tuğba ÖZBEK