YTÜ “Sıfır Atık Belgesi” Sahibi Oldu

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasının ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” kavramı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de gündemindedir. Bu sayede kaynak kullanım verimliliğin artırılması, çevresel kirliliğin ve kirlilik kaynaklı oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi, döngüsel ekonomiye dahil edilen ürünlerden ekonomik kazanç sağlanarak toplam maliyetin azaltılması sağlanabilmektedir [1].

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık çalışmaları kapsamında da; belediyeler, AVM’ler, hastaneler, işyerleri, kuruluşlar, marinalar, okullar, oteller, restoranlar, siteler, terminaller ve üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar “Sıfır Atık” sistemi kurulumu için teşvik edici ve yol gösterici pek çok materyal oluşturulmuştur [2].

Sürdürülebilir kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, halihazırda üniversitemiz kampüsü sınırları içinde farklı pek çok faaliyetle özdeşleşmiş olarak yürütülmektedir. Kampüste oluşan tıbbi atık, atık yağ, geri dönüştürülebilir atık, organik atık gibi farklı kategorilerde sınıflandırılan atıklar, kategorilerine göre ayrı depolanmakta ve her birinin yönetimi bulundukları sınıfın yönetmeliklerince yönetilmektedir. Bu atık yönetim modeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru neticesinde, bakanlık tarafından gerekli incelemeler yürütülmüş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü’nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak İstanbul’da “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

[1]  [2]

Sıfır Atık Belgemiz

Bir yanıt yazın