Yerleşkeleri karbondan arındırarak, karbon seviyesinin en aza indirilmesi veya nötr hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizin yapı, açık alan ve ulaşım alanlarında enerji kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. İklim değişikliğine adaptasyon sürecinde mevcut karbondioksitin teknoloji ve ağaçlandırma yoluyla etkisinin azaltılarak post-karbon üniversite olması istenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi gelişmiş yaya ve bisiklet altyapısı, bisiklet kiralama ve düzenli bisiklet park alanları ile ekolojik hareketliliği destekleyen bir üniversitedir. Personelin aktif scooter kullanımı ve diğer sakinler için de scooter kiralama imkanı ile karbon emisyonunu azaltarak erişim kolaylığı sağlanmaktadır. Rektör ve rektör yardımcıları olmak üzere yönetici kadronun otomobil yerine scooter kullanması çevre dostu araç farkındalığını artırmaktadır. Üniversitemizde kullanılan bisiklet, scooter ve elektrikli araçlar ile fosil yakıt kullanımı azaltılmakta ve sera gazı etkisi minimize edilmektedir.

Üniversitenin Yıldız ve Davutpaşa yerleşkeleri arasında, kampüs içi, kampüs-metrobüs hattında düzenli servisler ile kolay ulaşım odaklı gelişmeyi benimsemektedir. Konut-yerleşkeler arasında personel servisi ile bireysel araç kullanımı azaltılmaktadır. Öğrenci, personel ve diğer sakinlerin toplu ulaşım araçlarına teşvik edilmesiyle otomobil bağımlılığı en aza indirilmektedir.

Kampüste iklim değişikliği politikaları çerçevesinde fosil yakıt yakıt kullanımını azaltılmasının yanında var olan emisyonu azaltmaya yönelik özellikle ağaçlandırma ve yeşil alan iyileştirmesi yapılmaktadır. Küresel ve yerel çevre üzerinde etki sağlabilecek özelliklere sahip kampüsümüz ekolojik ayak izi, kampüs sakinlerinin sağlığının korunması ve bina kalitesi ölçütleri ile yeşil kampüs özelliği taşımaktadır.  Özellikle 21. yüzyılda sürdürülebilir ulaşım sistemleri ile sağlıklı sosyal kullanıcılar ile sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen bir üniversitedir.