ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Belgesini Aldık

İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini hedef alıyor. Bu standartlar çerçevesinde üretim yapan ve faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili kuruluşların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul görüyor.

“Akıllı, Yeşil, Engelsiz ve Sürdürülebilir Kampüs” yaklaşımıyla su ve elektrik kullanımından atık yönetimine kadar çevre dostu yönetim politikaları uygulayan Üniversitemiz günümüzün ekolojik sorunları düşünüldüğünde; ISO 14001, çevresel dengenin sağlanması ve çevreye duyarlılığın tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesine katkı sağlayan bir sisteme dahil oldu. ISO 14001 Sertifikası ile bir anlamda üniversitemizin bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini de belgelemiş olduk.