YTÜ İnşaat Fakültesi YÖK 2020 Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)Ödülü sahibi

YÖK tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında;

Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak amacıyla gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitede engelsiz bir ekosistemin oluşturulması kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Üniversitemiz İnşaat Fakültesi “YÖK 2020 Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Ödülü”ne layık görülmüştür.

Engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar sadece fiziki erişilebilirliği değil aynı zamanda engelli öğrencilerimizin doğrudan katkı sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel faaliyetleri ve eğitime erişilebilirlikte yapılan çalışmaları da içermektedir.

Bir yanıt yazın