YTÜ, UI GreenMetric 2020’de “Dünyanın en sürdürülebilir 244’üncü kampüsü” oldu.

YTÜ, Sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 244’üncülüğe yükselmiştir.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek amacıyla 2010 yılında kurulan GreenMetric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendirmektedir. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapmaktadır.

UI GreenMetrick Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2020 yılı sonuçlarına göre, YTÜ bir yılda 19 basamak yükselerek 244. olarak en seçkin üniversiteler arasındaki yerini almıştır.

Geçen sene 780 üniversite arasından dünyada 263. olan YTÜ, daha çevreci, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedefiyle hız kesmeden devam ettirdiği çalışmalarıyla, 2019 yılı toplam puanını 5675’den 6425’e çıkarırken, Atık kategorisinde 800’den 1050’ye, Ulaşım kategorisinde 1250’den 1525’e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1050’den 1275’e yükseltmıştır.

Altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim alanındaki çalışmalara kadar YTÜ mensuplarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsenerek tüm kampüs sakinleri için mutlu ve huzurlu bir çevreyi mümkün kılmak, insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak hedeflenmiştir.